Brf Mästerlotsen 1

SENASTE NYTT

2020-09-16

Om det saknas matavfallspåsar i miljöhuset läs var du kan hitta nya under Fakta om på menyraden klicka sedan på miljöhuset.

2020-09-03

Har du grovsopor du behöver kasta passa då på under perioden 28/9-2/10 då vår container för grovsopor är på plats vid garaget

2020-08-29

Om du oroar dig för vad det innebär med digital sändning av föreningens Tv utbud läs då på Comhem och deras informationssida
klicka här

2020-08-29
Trasig tvättmaskin
i stora tvättstugan i trappa 38,

är felanmäld

2020-08-19
Comhem
digitaliserar sitt TV utbud helt den 8 september

Information från Comhem kan du läsa genom att klicka här.

2020-08-19
Om du känner extra mycket matos just nu?
V
entilationssystemet i trappa 40-44 har idag onsdag p.g.a. driftstörningar tillfälligt tagits ur drift. Beräknas åter vara i drift innan helgen.

2020-08-19
Kommunikationssvårigheter inom hemtjänst medförde under eftermiddagen en utryckning av räddningstjänst till trappa 38 som visade sig vara felaktig.

2020-08-17

Hissen i trappa 40 väntar fortfarande på reservdelar när det gäller takbelysningen.
Oljudet som hörs är inte något som påverkar driften.

2020-08-17
Dörren till garage och cykelkällare är servade och åter i full drift.

2020-08-10

Den första dörren från garaget till trappa 40 är dörröppnaren delvis ur funktion.
Låset fungerar fortfarande som det ska så använd taggen (plastbrickan) som vanligt och öppna manuellt med handkraft som i gamla tider om dörren är stängd.
Service är beställd

2020-08-10
Belysningen i hissen gällande trappa 40 är delvis ur funktion och är felanmäld för reparation

2020-08-02
Årsredovisningen finns nu inlagd under ekonom/teknik/regler läs här

2020-07-01

Styrelsen vill tacka alla er som deltog på kvällens årsmöte antingen genom poströstning eller närvaro på stämman.

Styrelsen återkommer med mer information gällande vad som blev beslutat på stämman när protokollet är justerat och klart.

2020-06-27

Söndag 28/6 klockan 18.00
är sista tidpunkt att lämna in din poströst till årsstämman. Denna tidpunkt gäller även för anmälan att fysiskt deltaga på årsmötet.

2020-06-21

Målningsarbetet i flertalet av våra tvättstugor börjar bli klart. Kvar är trappa 42 och lite i trappa 40

2020-06-21

Taket höjs för uppskov med skatt på vinst vid försäljning av privatbostäder (SkU18)

läs mer här

2020-06-19

Glad midsommar till er alla önskar styrelsen

2020-06-15

Handlingar inför årsmötet delas just nu ut.

2020-06-14

Moms på den senaste avgiftsavin
På din senaste avgiftsavi för julimånad står det moms på en rad, följt av ett belopp.
Detta belopp är den ingående momsen på kostnaden för din elförbrukning.

Detta innebär alltså ingen skillnad för dig som medlem.

Skälet till detta är ett beslut från myndigheterna som kräver momsredovisning när det gäller individuell debitering av elförbrukningen i flerfamiljshus.

2020-05-31

Hissen i trappa 38 är felanmäld skrapljud på våning 3.
Service under dagen.

2020-05-27

På grund av restriktioner kring pågående pandemi har styrelsen avvaktat med att kalla till årsmöte.

Stämman är nu beslutad att äga rum i slutet av juni (med reservation för nya direktiv kring pandemin)
Mer information om detta kommer tillsammans med kallelse och årsredovisning att delas ut inom den tid som anges i vår stadga.

Om det blir några ändringar kommer du att kunna läsa detta här under senaste nytt.

2020-05-23
Har du dålig avrinning i avloppsröret,
i ditt kök?
Ring då till fastighetsskötaren för felanmälan. läs mer här

2020-05-18

Fler åtgärder för att underlätta stämmor i ex. bostadsrättsföreningar

beslutades i riksdagen

2020-05-14 läs mer här

2020-05-13

Matavfallpåsarna finns numera lagrade i barnvagnsrummet i
trappa 34 resp. trappa 42. Där kan du själv hämta nya om det saknas i miljöhuset.

För att kunna öppna dörren till barvagnrummet använd samma nyckel som till tvättstugan.

2020-05-11
Årsmötet är som det ser ut idag planerat till slutet av juni månad, med reservation för nya direktiv kring pågående Corona pandemin.

2020-05-06
Containern för grovsopor kommer hit den 18/5

2020-05-06
Nya matavfallspåsar är beställda beräknas anlända under fredagen

2020-04-21
På grund av torkan vattnar vi den nyanlagda gräsytan.
Detta är ett undantag då vi normalt sett inte vattnar gräsmattorna inom samfälligheten,

2020-04-12
COMHEM
går den 8 september över till att sända alla kanaler digitalt vilket innebär att samtliga analoga kanaler utgår tillsammans med FM radion via trehåls uttaget i väggen

Genom att klicka på denna länk kan du läsa Comhems informationsblad om detta.

2020-04-12
På tisdag efter påsk
fortsätter renoveringen av den inre gården, då delen som är närmast havet (västra sidan) mellan husen delvis kommer att ändras.

2020-04-03
Cirkulationspumpen
är nu på plats och värmen i trappa 40-44 fungerar åter som vanligt.

2020-04-03
Värmen
fungerar åter i trappa 40-44 dock med reducerad drift. Ny cirkulationspump kommer i nästa vecka.

2020-04-03
Plastkärlen är nu tömda
i miljöhuset föranlett av problem med extra personal i corona tider blev blev det aldrig tömt förra veckan.

2020-04-02

"elementen" på norra delen av H huset (40-44) är ur funktion på grund av att en cirkulationspump gått sönder.
Nya delar är beställda.

Uppvärmningen av "elementen" på södra sidan mot gården fungerar som den ska.
För att motverka temperatur sänkningen har uppvärmningen via ventilationen ökats.

2020-03-31
Samfälligheten utför
omläggning av gräsmattorna ovan

bilgaraget, Start den 1/4

Se upp för arbetsmaskiner på gården.

2020-03-31

Just nu frivisas CNN och BBC nyhetskanaler inom vårt ordinarie kanalutbud

utför en kanalsökning.

2020-03-24
Corona viruset
följ den information som dagligen lämnas av myndigheterna.
Läs även faktarutan till höger om senaste nytt med information hämtad till viss del från SBC hemsida.

2020-03-17
Du kan nu se på Danmark 1
och Danmark TV2 som digitala kanaler i fastighetens kanalutbud. DR1 hittar du på kanal 170 och TV2 på kanal 172

2020-03-05

Hjärstartaren är nu åter på plats utanför trappa 42

2020-03-01

De nya cykelställen samt belysningen kommer att monteras de sista veckorna i mars månad

2020-03-01

Hjärtstartaren är på service

2020-02-24

Den 20 maj börjar Comhem

att sända alla TV kanaler digitalt i vårt fastighets-utbud.

2020-02-24

All kontakt via telefon med styrelsen ska ske till telefon 0720-665677 det gamla fasta numret upphör.

2020-02-20
Vattenavstängning ut till Ön mellan 8.00-12.00
Tankbil med vatten kommer att finnas utanför Friskis & Svettis tag med kärl.

2020-01-26

Nu har arbetet med att förbereda för nya cykelställ och montering av 12st nya ljuskällor startat.

Du som har cykel i cykelställen var snäll att flytta undan din cykel så att grävmaskinen kan komma till.


Snälla,
dela kartongerna som du kastar i sophuset så blir det plats till mer i avfallskärlen.Gästrummet

När du vill boka gästrummet klickar du på fliken gästrummet i menyn ovan och fyller i formuläret
Där finns även länk till kalendern där du kan se om rummet är ledigt.
Boka här


Föreningen och Coronaviruset

Föreningen rekommenderar alla medlemmar i Mästerlotsen1
att följa den dagliga
rapporteringen kring coronaviruset.
Följ de råd och direktiv som myndigheterna löpande kungör
för att minska smittorisken.


Viktigast av allt gå inte ut om du känner dig sjuk.


Platser med risk för smitta i ett flerfamiljshus är
hisskorgen, tvättstugan,
paneler för porttelefon och hiss, ledstänger, dörrhandtag m.m.

Tvätta händerna.
Tänk på att hålla avstånd mellan varandra enligt de direktiv som myndigheterna lämnat.


Ta hänsyn till de som är i riskgruppen eller är oroliga för att bli smittade – hjälp gärna din granne om hen så önskar.


SENASTE utdelad information

2019-12-16

Nyhetsbrev 1 2019

Läs här

2018-12-16

Information gällande gemensam bostadsrättsförsäkring
Läs här

2018-12-09

Felanmälan så här gör du.

Läs här

2018-06-10

Information om Bredbandsavtalet.

Läs här

2018-04-16

Byte av porttelefon

Nyhetsbrev 1/2018

Läs här

Arkiverat tidigare utdelad info
Läs här

Utsikt från trappa 42 mot Sundholmsgatan.

Gemensam el

Elförbrukningen redovisas på avgiftsavierna för januari, april, juli och oktober gäller även de som har garageplats och använder spolplattan.

Moms på

elförbrukningen

Enligt en dom i
Högsta förvaltningsdomstolen ska el och vatten som mäts och debiteras de boende, av till exempel en bostadsrättsförening, vara skattepliktig.

Felanmälan

Telefon till vår fastighetsskötare
Triennium (fd. Severins)
gällande frågor kring lägenheten
ring vardagar
040-44 23 79
till kundtjänst
klicka här för deras hemsidaTelefon till vår ekonomiske förvaltare

allt som gäller "avgiftsavierna,
överlåtelseavtal, hyreskontrakt på
garage, parkering eller extra förråd,
försäljning av lägenhet, pantbrev eller
frågor i samband med förändring av

ägarskapet på en bostadsrätt ring
SBC kundtjänst 0771-722 722
Fel på hissen

ring alltid Hisselektra dygnet runt på

telefon 040-92 21 30
Fel i allmänna utrymmen

och vid andra akuta åtgärder ring alltid först styrelsen på telefon 0720-66 56 77

eller i andra hand om styrelsen inte svarar vardagar till vår fastighetsskötare Severins.

Jourtid endast vid mycket akuta ärende till Örestads Bevakning

Klicka här för fullständig information


Ett av våra nästan 100 träd inom området i full blom


Hjärtstartare ❤️❤️❤️❤️❤️

Utanför entrén till trappa 42 finns en hjärtstartare uppsatt.

All information och handhavandet kring denna sköts av en frivilliggrupp bestående av

Maria Minkkinen och

Håkan Nordqvist båda boende i trappa 44

som svarar på dina frågor.
Bevara grönskan på Öns norra del

Nya byggnader på Ön gör att vårt unika
djur- och växtliv äventyras.

Styrelsen inom Brf Mästerlotsen 1

kommer att verka för ett bibehållet
naturligt grönområde på denna del av Ön.

 

I Malmö Stads senaste Naturvårdsplan betonas vikten av att behålla och underhålla denna ruderatmark.

 

Gå med i facebookgruppen för att verka

för ett fortsatt naturligt grönområde

läs naturvårdsplanen här

Vy över norra delen av Ön

Tiden vi minns före Limhamns förvandling

Flygplan på väg mot Kastrup vanligt innan Corona pandemin

Ett av våra två hus sett från norr
mot Öresundbron

Innan Riksbyggens senaste byggnation på Sundholmsgatan

Brf Mästerlotsen 1 Sundholmsgatan 34-44 216 41 Limhamn