Mästerlotsens Samfällighet Informerar

Nästa gång containern för grovsopor
är på plats utanför garaget är

18-21/1 2021

Containern tömmes tisdag och onsdag.


Kasta aldrig elartiklar i containern
eller kemisk tekniska produkter.