Olika avgifter, vad kostar det att beställa en?

Sammanställning över avgifter och priser på olika tjänster som föreningen tillhandahåller år 2021

hyra av extra förråd/ månad

250 kr

hyra av garageplats / månad

568 kr

hyra av parkeringsplats ute / mån

212 kr

hyra av gästrummet / dygn

300 kr

ny (plastbricka till våra lås) / st

100 kr

ny nyckel till våra lås / st

350 kr

pantsättningsavgift för varje
pantsättning av lägenhet

465 kr

överlåtelseavgift vid
lägenhetsförsäljning med 2,5 %
av gällande basbelopp (köparen)

 1 190 kr

ny bokningskolv för tvättstugan

inkl. 2st nycklar

350 kr

Avgiften för att använda spolplattan
30 kr/tim endast de som hyr
garageplats)

30 kr

Avgiften för gemensam el /KWh

1,00 kr