MÄSTERLOTSENS SAMFÄLLIGHET

Mästerlotsens Samfällighetsförening är en samfällighet
bestående av Brf. Mästerlotsen1 och Brf Mästerlotsen på Ön
som äger våra två tvillinghus i söder.

Samfällighetens uppgift är att gemensamt förvalta
våra gemensamma ytor på ett sådant kostnadseffektivt
sätt som det är möjligt.

För samfälligheten finns ett avtal upprättat via Lantmäteriet.


I Samfälligheten ingår

 1. Garaget
  består av 120 platser varav 60st platser tillhör vår
  förening.
  I garaget finns spolplatta med varmvatten för bilvård.
  Avgiften för tvätt är f.n. faställd till 30 kr/timme och är
  en miljöavgift för omhändertagande av oljespillet.
  På bilplatsen får inget utöver fordonet förvaras
  utan särskilt beviljat tillstånd.
  Inga cyklar får förvaras i bilgaraget.

 2. Parkeringen
  antal parkeringsplatser som vår bostadsrättsförening
  förfogar över är 35 st och är i huvudsaken placerade i norr.


 3. Container för grovsopor

 4. Grönområdet
  mellan och runt våra fastigheter, parkeringsplatsen och längsmed Sundholmsgatan ca. 60% av grönområdet.
  Undantag av framsidan på våra huskroppar ca. 10 meter
  ut från husliv där underhåll tillhör respektive förening.