Sälja min bostadsrätt


  Information till dig som ska sälja din lägenhet.

  Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap skickas till föreningens styrelse eller till vår ekonomiske förvaltare SBC digitalt.

  Styrelsen tar in nödvändig ekonomisk upplysning på köparen och bekräftar till mäklare/säljare när köpare och medlemsansökan godkänts.

  Detta rapporteras av styrelsen till SBC som för in köparen i föreningens lägenhetsförteckning.


  Syn av lägenheten är obligatorisk och ska äga rum innan överlåtelsen sker.
  Beställ tidpunkt hos styrelsen.


  Mäklare/säljare skall härvid visa:

  • att ev. lån som belastar lägenheten är lösta.

  • eventuella fullmakter att företräda säljare/köpare.

  • eventuella resterande månadsavier.

  • avräkning av elförbrukningen sedan förra debiteringen.


  Säljaren skall vid tillträdet överlämna samtliga utkvitterade nycklar till köparen utom eventuella garage och förrådsnycklar som återlämnas till styrelsen.

  Garage- och parkeringsplats, som hyrs mot särskilt kontrakt, kan inte överlåtas utan upphör samma dag som överlåtelsen sker.

  Överlåtelseavgift debiteras köparen med f.n. 1182 kr.

  Pantsättningsavgiften 465:- (tas ut för varje pantsättning av lägenhet)