Planerade underhållsarbeten.


Styrelsen arbetar med en åtgärds- och underhållsplan som ett instrument för den långsiktiga planeringen av vår ekonomi, fastigheternas underhåll och förbättringar av boendemiljön.


Detta är ett planeringsredskap där arbeten kan tillkomma och arbeten kan skjutas upp på grund av mer eller mindre slitage än kalkylerat.
Den är alltså inte defintiv.


I årsredovisningen på sidan 3 kan ni hitta de senaste underhållsarbetena samt de arbeten som är budgeterade för det verksamhets år som stämman äger rum och till viss del arbeten följande budgetår.