Brandskydd

  • Inom föreningen utföres ett löpande brandskyddsarbete.

  • Föreningen har avtal med ett brandskyddsföretag vid namn Presto som regelbundet provar föreningens rökluckor och stigarledningar.

  • Inom styrelsens finns det dessutom en brandskyddsansvarig Jan-Inge Strandberg som med jämna intervaller utför brandskyddsrundor ibland även tillsammans med brandskyddsmyndigheten.

    Styrelsen har till samtliga lägenheter delat ut ett informationsblad om vad man ska tänka på gällande brandfarlig vätska m.m. som du kan läsa här.