Parkeringen


Antal parkeringsplatser som vår bostadsrättsförening förfogar över är 35 st.
Priset är f.n.208 kr per plats och månad.

Vill du ställa dig i kö för bilgarageplats
kontakta styrelsen via epost
till styrelsen@masterlotsen.se

För närvarande finns 4 st anmälda till kölistan


Klicka här för att se karta över parkeringsplatsen

Aimo Park tar hand om bevakningen.
Hit ringer du om någon parkerat på din parkeringsplats.

077-196 90 00