Riksdag och myndighet
om bostadsrättsföreningar

Här kan du läsa information från olika myndigheter
och Riksdag som rör bostadsrätter.

Beslut och förslag

2020-05-14

Specialregler under Corona tider hur en stämma kan hållas utan fysisk närvaro m.m.

2020-05-13

Taket höjs för uppskov med skatt på vinst vid försäljning av privatbostäder (SkU18)