Styrelsens sammansättning 2020-2021

 

  • Ordförande Thomas Nivåker trappa 42 thomas@masterlotsen.se 0720-665677

  • Vice ordf. Fredrik Åberg trappa 40 fredrik@masterlotsen.se 070-5120228

  • Ledamot Jan-Inge Strandberg trappa 42 janinge@masterlotsen.se 073-3470557

  • Ledamot Lennart Persson trappa 34 lennart@masterlotsen.se 0708-957580

  • Suppleant Aida Buhic trappa 42 aida@masterlotsen.se 073-9698014

  • Suppleant Arne Huseby trappa 34 arne@masterlotsen.se 070-7606646


  • Suppleant Håkan Bäckström trappa 34 hakan@masterlotsen.se 040-157512


Kontakta styrelsen via epost till styrelsen@masterlotsen.se eller med brev
som lägges i föreningens brevlåda utanför Sundholmsgatan 42

Under helger besvaras normalt inte epost.

Akut felanmälan ska alltid göras via telefon i första hand till styrelsen 0720-665677
eller om inte styrelsen är anträffbar till Örestads bevakning 040-93 12 70