BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Start

Regler för hyra av garage och parkeringsplats.

• Medlemmen kontaktar föreningens kontaktperson på SBC vid förfrågan om ledig parkeringsplats och blir därefter tilldelad plats eller upptagen på kölistan. Telefon till växeln 040-622 67 70

• Det finns separata kölistor för parkeringsplatserna utomhus och för platserna i garaget.

• När medlem kontaktar SBC för önskemål om garageplats eller parkeringsplats ska registreringsnumret för bilen uppges.

• Under hösten 2013 togs beslut i styrelsen att tillsvidare endast  tillåta en plats per lägenhet vid nytecknade kontrakt.

Möjligheten att byta plats från parkering till garage eller vice versa kvarstår.

Gamla ordalydelsen ”Endast 2 platser per lägenhet godkännes. ( totalt garage och parkering)” utgår alltså tillsvidare.

• Vid erbjudande om tilldelad plats ska den tillfrågade svara på erbjudandet senast 14 dagar efter det mottagits, annars går erbjudandet till nästa medlem i kölistan. Den som fått erbjudandet men svarat nej och inte angivet några särskilda skäl, hamnar sist på listan.

• Vid lägenhetsförsäljning i samband med flyttning från föreningen upphör automatiskt avtalen på hyrda parkeringsplatser och sökande stryks från kölistan.

• De som av olika skäl vill byta sin nuvarande plats mot annan plats, placeras på en speciell kölista och blir vid ev. byte debiterade (för de kostnader som förening får betala vår förvaltare för upprättandet av ett nytt hyreskontrakt) f.n. med 400kr

• Undantag i köordningen kan endast beviljas vid speciella tillfällen som t.ex. p.g.a. medicinska skäl. Beslut av sådant undantag göres alltid av styrelsen.

På vår hemsida kan du läsa mer om parkeringen och garaget under rubriken Om vår förening

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson