Container för grovsopor garaget


Mästerlotsens Samfällighet Informerar

Nästa gång containern för grovsopor
är på plats utanför garaget är

under maj månad 2020

Containern tömmes tisdag och torsdag.


Kasta aldrig elartiklar i containern
eller kemisk tekniska produkter.