BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Start

Om att sälja sin lägenhet

Överlåtelser.

Information till dig som ska sälja din lägenhet.

Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap skickas till föreningens styrelse.

Styrelsen tar in nödvändig ekonomisk upplysning på köparen och bekräftar till mäklare/säljare när köpare och medlemsansökan godkänts.

Detta rapporteras av styrelsen till SBC som för in köparen i föreningens lägenhetsförteckning.

Syn av lägenheten är obligatorisk och beställs hos styrelsen.

Mäklare/säljare skall härvid visa:

  • att ev. lån som belastar lägenheten är lösta.
  • eventuella fullmakter att företräda säljare/köpare
  • eventuella resterande månadsavier
  • Lägenhetspärm

Säljaren skall vid tillträdet överlämna samtliga utkvitterade nycklar till köparen utom eventuella garage och förrådsnycklar som återlämnas till styrelsen.

Garage- och parkeringsplats, som hyrs mot särskilt kontrakt, kan inte överlåtas!

Överlåtelseavgift debiteras köparen med f.n. 1137 kr.

Pantsättningsavgiften 448:- (tas ut för varje pantsättning av lägenhet)

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson