BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Övrigt  /

SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB)

SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) har sedan årsskiftet 2009 tagit över den ekonomiska och administrativa förvaltningen av vår förening.

SBC.s som är en koncern har kontor på sex orter i landet, varav ett beläget i Malmö.

Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster av olika slag inom moderbolaget SBC, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB.

Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling.

Antalet anställda i koncernen är 270 st.

SBC ekonomiska förening är en rikstäckande organisation för

Sveriges bostadsrättsföreningar.
SBC ekonomiska förening bildades år 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrätts-organisation, med idag ca. 5 700 medlemmar.

Föreningen verkar för bostadsrätten.

Information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten.

Inom den ekonomiska föreningen sköts servicen inom förenings-

verksamheten. En stor del av verksamheten består i att informera

medlemsföreningarna.

Vi är medlemmar i SBC ekonomiska förening och har därför tillgång till ett antal förmåner som SBC gemensamt förhandlat fram för sina medlemmar.
Alla medlemmar i vår förening får kostnadsfritt tillsänt sig medlemstidningen "din Bostadsrätt" prisvärd hemförsäkring med
Alians försäkringsmäklare

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson