BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Start

Styrelsens sammansättning

Funktion
Namn
Entré
Telefonnr.
Mailadress
Styrelsen Telefon felanmälan 040-632 22 65

Ordf. Thomas Nivåker 42 070-5835865

thomas@masterlotsen.se

Ledamot Fredrik Åberg 40 070-5120228

fredrik@masterlotsen.se

Ledamot

Jan-Inge Strandberg 42 073-3470557

janinge@masterlotsen.se

Ledamot Lennart Persson 34 0708-957580 lennart@masterlotsen.se

Suppleant

Aida Buhic

42

073-9698014

aida@masterlotsen.se

Suppleant Håkan Bäckström 34 040-157512 hakan@masterlotsen.se

Kontakta styrelsen via mail till styrelsen@masterlotsen.se

eller med brev i föreningens brevlåda Sundholmsgatan 42

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson