Om föreningen

Brf Mästerlotsen 1
Sundholmsgatan 34-44   216 41 Limhamn

 

Om föreningen

Lite fakta om föreningen

 

Vår förenings namn är

Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 , men oftast

skriver vi bara Brf Mästerlotsen.

Föreningen bildades 1992, då våra två byggnader också huvudsakligen färdigställdes.

 

Ungefär samtidigt färdigställdes "systerhusen" i sydväst

av samma entreprenör.

Idag är de också en bostadsrättsförening.

 

Tillsammans äger vi garaget och "utemiljön", organiserat i en samfällighet. Samfälligheten är ett "bolag" med egen styrelse och egen förvaltning.

 

Brf Mästerlotsen 1 har alltså bara hand om sina två byggnader. All yttre miljö som gångar, parkering, växtlighet, ytterbelysning, papperskorgar men även garaget, och skötseln av allt detta, faller inom Samfällighetens ansvarsområde.

 

​Vår förening är en "äkta" bostadsrättsförening.

Läs här vad som menas med en äkta

bostadsrättsförening

För föreningens löpande ekonomiska och

administrativa verksamhet har vi avtal med

SBC (Sveriges bostadsrättscentrum).

Där vi också är medlemmar.