BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Om föreningen  /

Välkommen till förstasidan om vår förening

Lite fakta om föreningen

Vår förenings namn är
Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 , men oftast skriver vi bara Brf Mästerlotsen.

Föreningen bildades 1993, då våra två

byggnader också huvudsakligen färdigställdes.

Ungefär samtidigt färdigställdes "systerhusen"

i sydväst av samma entrepenör som hyresrätter.

Idag är det också en bostadsrättsförening.

Mer om våra hus kan du läsa under fliken
våra hus antal lägenheter m.m.

Tillsammans äger vi garaget och "utemiljön", organiserat i en samfällighet. Samfälligheten är ett "bolag" med egen styrelse och egen förvaltning.

Brf Mästerlotsen 1 har alltså bara hand om sina

två byggnader. All yttre miljö som gångar,

parkering, växtlighet, ytterbelysning,

papperskorgar men även garaget, och skötseln

av allt detta, faller inom Samfällighetens ansvarsområde.

Vår förening är en "äkta" bostadsrättsförening.

Läs här vad som menas med en äkta bostadsrättsförening

För föreningens löpande ekonomiska och

administrativa verksamhet har vi avtal med

SBC (Sveriges bostadsrättscentrum).

Där vi också är medlemmar.

På följande undersidor kan du läsa fakta om vår Bostadsrättsförening

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson