BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Start

MÄSTERLOTSENS SAMFÄLLIGHET

Mästerlotsens Samfällighetsförening är en samfällighet bestående av Brf. Mästerlotsen1 och Brf Mästerlotsen på Ön som äger våra två grannhus i söder.

Samfällighetens uppgift är att gemensamt förvalta våra gemensamma ytor på ett sådant kostnadseffektivt sätt som det är möjligt.

I Samfälligheten ingår följande

Garaget
Vårt bilgarage består av 120 platser varav 60st platser tillhör vår förening.

I garaget finns spolplatta med varmvatten för bilvård.

På bilplatsen får inget förvaras utöver fordonet p.g.a. brandrisken

Vill du ställa dig i kö för bilgarageplats kontakta vår förvaltare Sbc.

Priset för garageplats är f.n. 536 kr per plats och månad.

Parkeringen
Antal parkeringsplatser som vår bostadsrättsförening förfogar över är 35 st. Priset är f.n.200:- / månad

Vill du ställa dig i kö för bilgarageplats eller parkeringsplats, kontakta då vår ekonomiske förvaltare Sbc.

Sophanteringen är numera fristående från Samfälligheten, tidigare sopsugsanläggning är numera ett minne blott.

Varje förening har sitt eget miljöhus.

I vårt miljöhus som finns på bilparkeringen strax norr om hus G
finns kärl för tidningar, kartong, plast, glas,metall, matavfall samt kärl för övrigt, s.k. restavfall.
Det är absolut förbjudet att i miljöhuset ställa ner elartiklar, färg, husgeråd och annat som det ej finns kärl för. 

Hjälp till med att hålla rent och snyggt i och kring miljöhuset för allas trivsel och för att minska kostnaderna för vår förening med extra städning m.m.

3gånger om året finns en container för grovsopor uppställ vid garagenedfarten.

Grönområdet

Planteringar, gräsmattor, gångytor, tömning av papperskorgar och snörenhållning

inom hela området underhålles inom Samfälligheten.

Då vår utemiljö präglas av närheten till havet påverkar detta växtligheten.
Även det faktum att gräsmattan och planteringarna ovanpå garaget endast har ett par decimeter jord att växa i gör att gräsmattan och buskarna under torrperioder ofta får torkskador.

Ni som har hund tänk på att våra papperskorgar inom området inte är avsedda för hundbajspåsarna utan att dessa lägges i de särskilda latrintunnorna vid havet och intill Sundholmsgatan.

Felanmälan

Fel som berör Samfälligheten (yttre miljön, parkering, garage)
skall anmälas till Lars Hansson på telefon 040-496955 vardagar 7.00 -16.00
fel på garageporten felanmäles övriga tider första hand till
Thomas Nivåker på telefon  0720-66 56 77 eller om Thomas inte är anträffbar till
till Örestadsbevakning på telefon 040-931270

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson