BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

Ekonomi  /

Ändra den här texten genom att klicka på "Redigera

                      Gemensam el

Föreningen införde efter stämmobeslut år 2017
gemensam el med individuell mätning.

Detta innebär att medlemmen endast betalar för sin egen förbrukning för närvarande 1kr / kWh och slipper de fasta avgifterna.

Denna debitering sker kvartalsvis 4 gånger per år  i samband med utskicken av nya avgiftstalonger under mars, juni, sept och december.

I samband med avflyttning sker en extra avläsning och debitering.

Läs informations bladet här.

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson