BRF Mästerlotsen 1

Sundholmsgatan 34-44

Ön Limhamn

189.JPG

FELANMÄLAN

Felanmälan vardagar under arbetstid 07.00-16.00.

 • Felanmälan avseende funktioner i medlems lägenhet
  som kan misstänkas vara föreningens ansvar enligt gränsdragningslistan,
  ring i första hand till styrelsen telefon 040-632 22 65
  i andra hand till Severins Bygg&Fastighetsservice telefon 040-44 23 79
  Styrelsens kommer alltid att först utföra en besiktning innan åtgärd varvid det faställs vems ansvar det är.

 • Felanmälan avseende funktioner i medlems lägenhet medlemmens ansvar, ring till
  ​Severins Bygg&Fastighetsservice telefon 040-44 23 79
  eller valfri hantverkare då det är medlemmen själv som står för kostnaden.
 • Felanmälan avseende funktioner i våra tvättstugor ring alltid 040-632 22 65 till styrelsen

 • Hissjour (hela dygnet) sker alltid direkt till Hisselektra på telefon 040-92 21 30
 • Felanmälan gällande belysning i trappuppgång och på våningsplan
  ring Severins 040-44 23 79
 • Felanmälan avseende dörrstängare i källarplan ring Severins 040-44 23 79
 • Felanmälan säkringar i lägenhet löser ut (elfel) ring 040-632 22 65 till styrelsen

Felanmälan under jourtid, akuta ärenden som inte kan vänta till närmaste vardag.

Det är givetvis viktigt att jourpersonal inte tillkallas i onödan då detta medför stora kostnader för föreningen eller för dig som lägenhetsinnehavare.
Minsta avgift vid utryckning är ca. 1 500kr dessutom tillkommer timdebitering för arbetad tid.

Hjälp oss att minimera dessa kostnader genom att följa styrelsens riktlinjer i denna information!

Felanmälan jourtid avser vardagar mellan kl. 16.00-07.00
samt lördagar och helgdagar
.

 • Vid akuta ärenden som inte kan vänta till närmaste vardag ring 040-632 22 65
  ring alltid två gånger om ingen svarar vid första försöket.
  Skulle ingen svara på detta telefonnummer
  ring då till Örestadsbevakning 040-93 12 70

 • Fel som berör Samfälligheten (yttre miljön, parkering, garage, miljöhuset)
  ring 040 632 22 65
  under jourtid vid akuta ärenden ring till Örestads Bevakning på telefon 040-93 12 70

 • Eventuella problem som sammanhänger med värme och varmvatten anmäles alltid
  direkt till styrelsen ring 040-632 22 65 liksom bekymmer med vårt portlåssystem
  .

 • Förlorade låstaggar eller nycklar, ring 040-632 22 65
  eller skicka epost till styrelsen@masterlotsen.se
  Kostnaden för ny tagg är 100:- Kostnaden för ny nyckel är 300:-

Naturligtvis är det svårt att avgöra om ett fel är akut och måste avhjälpas omedelbart.

Akut är t.ex. pågående vattenläckage, entrédörr som gått i baklås, garageport som låst sig,
hiss som inte fungerar.

Ett vanligt fel är att ström saknas i en lägenhet. Koppla i så fall bort ev. tillfälligt anslutna apparater (t.ex. brödrost) och kontrollera om jordfelsbrytaren (i lägenhetens elskåp) slagit ifrån.
Slå i så fall på denna.

Skulle strömmen ändå inte återkomma ring då 040-632 22 65 eller Severins

Felanmälan avseende avgifter eller andra debiteringar, göres till vår nya administrativa och ekonomiska förvaltare SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum):s kundtjänst 040-622 67 70 gäller ditt ärende garage eller parkeringsplats ska du tala med Håkan Larsson.

BRF Mästerlotsen 1

loggon-2.jpg

Brf Masterlotsen © 2018

webbdesign T. Nivåker foto B. Nilsson